Các nhà khoa học đại học Southern Mississippi của Mỹ đã chế tạo thành công vật liệu tổng hợp polyurethane dùng để sản xuất loại sơn có thể tự làm liền những vết xước.