Sông Cầu đang bị ô nhiễm nặng

Gốc
QĐND Online - Tại phiên họp thứ 3, do Ủy ban bảo vệ môi trường lưu vực sông Cầu vừa được tổ chức tại Vĩnh Phúc, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Trần Hồng Hà đã nhấn mạnh Sông Cầu đang bị ô nhiễm nặng.

Tin nóng

Tin mới