Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sống còn với bài toán tăng giá

Báo Người Lao Động
Gốc

Để tăng thu nhập, phải tăng năng suất lao động. Đây không phải là việc của riêng người lao động, mà doanh nghiệp phải đầu tư máy móc thiết bị hiện đại, tổ chức sản xuất hợp lý, tiết kiệm chi phí

Nguồn NLĐ: http://www.nld.com.vn/tintuc/cong-doan/quyen-nghia-vu/217759.asp