Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sông Đà 6.04 bán hết cổ phần

390.000 cổ phần của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.04 đã được bán hết trong phiên đấu giá diễn ra ngày 3/12/2007...

Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=07&home=detail&id=1d1f44500df3eb&page=category