(ATPvietnam.com) - CTCP Sông Đà 7 (mã chứng khoán SD7, sàn Hastc) tổ chức đấu giá cổ phần với tổng khối lượng chào bán là 3.685.000 cổ phần, với giá khởi điểm là 60.000 đồng/cổ phần.