Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sống đời muối men, không ngừng làm phúc

Báo Đầu Tư
Gốc

(ĐSCT) Mùa thu 2008, Lễ mừng đại thọ cửu tuần của Cha bề trên Jean Berchmans Nguyễn Văn Thảo đã trở thành sự kiện lớn của giáo dân cả một vùng Nho Quan, Ninh Bình.

Nguồn Đầu Tư: http://www.congan.com.vn/van_hoa_nghe_thuat/2008/12/20081225.54132.html