Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Song hành tạo thuận lợi thương mại với giám sát hải quan chặt chẽ

Năm 2022, bám sát chỉ đạo điều hành kịp thời của Chính phủ và Bộ Tài chính, với quan điểm lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, hỗ trợ khơi thông hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, Tổng cục Hải quan đã chỉ đạo các đơn vị tích cực, chủ động triển khai cụ thể các nhiệm vụ chuyên môn và đạt được những kết quả đáng ghi nhận.