"Sống là không chờ đợi"?!

Gốc
TT - Câu slogan này của nhãn hàng S. được xem là câu slogan gây ấn tượng nhất trong thời gian gần đây. Sự ấn tượng không chỉ nằm ở vẻ dẫn dụ về mặt chữ nghĩa mà còn thể hiện ở sự gây sốc về tâm thế thời đại. Tuy nhiên, "sống là không chờ đợi" dường như được dẫn ra, gợi ý theo một trường nghĩa tích cực "việc hôm nay chớ để ngày mai" đã bị chính cái vỏ ngôn từ "phản bội" lại chính mình.

Tin nóng

Tin mới