Sóc Trăng dừng triển khai tượng 'Cá chép hóa rồng'

Sóc Trăng dừng triển khai tượng 'Cá chép hóa rồng'

Sóc Trăng dừng chủ trương xây cặp tượng cá chép hóa rồng gây tranh cãi

Sóc Trăng dừng chủ trương xây cặp tượng cá chép hóa rồng gây tranh cãi

Sóc Trăng dừng xây cặp tượng 'cá chép hóa rồng' 15 tỷ đồng

Sóc Trăng dừng xây cặp tượng 'cá chép hóa rồng' 15 tỷ đồng

Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây dựng tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây dựng tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng tạm dừng chủ trương xây tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng dừng chủ trương xây dựng cặp tượng 'cá chép hóa rồng'

Sóc Trăng dừng chủ trương xây dựng cặp tượng 'cá chép hóa rồng'

TP Sóc Trăng hủy kế hoạch chi 15 tỷ đồng xây dựng tượng 'cá chép hóa rồng'

TP Sóc Trăng hủy kế hoạch chi 15 tỷ đồng xây dựng tượng 'cá chép hóa rồng'

Sóc Trăng: Dừng chủ trương lắp hình tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ

Sóc Trăng: Dừng chủ trương lắp hình tượng cá chép hóa rồng 15 tỉ

Sóc Trăng dừng chủ trương xây tượng cá chép hóa rồng gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng dừng chủ trương xây tượng cá chép hóa rồng gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng dừng lắp cặp tượng cá chép hóa rồng trị giá gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng dừng lắp cặp tượng cá chép hóa rồng trị giá gần 15 tỷ đồng

Tạm dừng chủ trương chi 15 tỷ lắp đặt tượng cá chép hóa rồng ở Sóc Trăng

Tạm dừng chủ trương chi 15 tỷ lắp đặt tượng cá chép hóa rồng ở Sóc Trăng

TP Sóc Trăng dừng xây tượng cá chép hóa rồng gần 15 tỷ đồng

TP Sóc Trăng dừng xây tượng cá chép hóa rồng gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng xây cặp tượng cá chép hóa rồng gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng xây cặp tượng cá chép hóa rồng gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỷ đồng làm cặp tượng 'cá chép hóa rồng'

Sóc Trăng dự kiến chi gần 15 tỷ đồng làm cặp tượng 'cá chép hóa rồng'

Sóc Trăng: Đầu tư gần 15 tỉ đồng xây dựng hình tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng: Đầu tư gần 15 tỉ đồng xây dựng hình tượng cá chép hóa rồng

TP Sóc Trăng xây dựng biểu tượng 'cá chép hóa rồng' 15 tỷ đồng

TP Sóc Trăng xây dựng biểu tượng 'cá chép hóa rồng' 15 tỷ đồng

Sóc Trăng dự chi gần 15 tỉ đồng dựng tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng dự chi gần 15 tỉ đồng dựng tượng cá chép hóa rồng

Sóc Trăng lắp đặt tượng 'cá chép hóa rồng' gần 15 tỷ đồng

Sóc Trăng lắp đặt tượng 'cá chép hóa rồng' gần 15 tỷ đồng