Sống mòn bên dự án đường sắt Yên Viên - Cái Lân

Dự án xây dựng tuyến đường sắt Yên Viên- Phả Lại- Hạ Long-Cái Lân được phê duyệt đầu tư từ năm 2004, với chiều dài 131 km. Điểm đầu tại ga Yên Viên (Hà Nội), điểm cuối tại Cảng Cái Lân (Quảng Ninh). Đến năm 2009, sau khi mới triển khai được một phần khối lượng dự án đã 'đắp chiếu' vì bị đình, giãn hoãn. Đáng nói sau gần 20 năm bị treo, thì thời gian tái khởi động dự án vẫn ở tương lai xa từ 4-8 năm nữa. Đồng nghĩa với nhu cầu cấp thiết về ổn định cuộc sống, nhà cửa của hơn 3.600 hộ dân vùng dự án ở Quảng Ninh vẫn còn bị treo lơ lửng do chưa bố trí được nguồn vốn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/song-mon-ben-du-an-duong-sat-yen-vien-cai-lan-50059.htm