Sông ngòi khắp thế giới nhiễm chất kháng sinh

Gốc
Một nghiên cứu phát hiện chất kháng sinh tại 65 trong tổng số 72 quốc gia được khảo sát. Nhiều con sông nổi tiếng nhất thế giới bị nhiễm chất kháng sinh, it nhất gấp 300 lần so với giới hạn an toàn.

Yến My