Sông Nhuệ đã "dính" vi khuẩn tả, nhưng không ít hộ gia đình sống dọc hai bờ sông vẫn thải trực tiếp phân người xuống sông. Còn tại những mảnh đất trồng rau tại rìa sông, người nông dân vẫn lấy nước sông Nhuệ để tưới rau.