Sông Rào Trổ - “nạn nhân” mới của Vedan

Gốc
TT - Vụ Công ty CP hữu hạn Vedan VN ở Đồng Nai gây ô nhiễm trầm trọng sông Thị Vải chưa có hồi kết thì “nhà máy chế biến tinh bột mì Hà Tĩnh” (một trong bốn chi nhánh của công ty này) cũng bắt đầu gây ô nhiễm mặc dù mới chạy thử.

Tin nóng

Tin mới