Khai thác thế mạnh của máy nghe nhạc iPod, trò chơi có phong cách rất mới lạ này cho phép bạn sử dụng các bài hát tạo nên nhân vật để sử dụng.