Sống thọ không khó!

Bạn muốn sống qua 100 tuổi ? Vậy thì hãy lập gia đình, thường xuyên tập thể dục, rửa tay và đánh răng. Đó là lời khuyên của chuyên gia về sức khỏe, Tiến sĩ Trisha Macnair, theo báo The Courier-Mail của Úc.

Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/News/Pages/200838/20080918003706.aspx