Sony xác nhận, từ 15/10/2008, người chơi PSP có thể truy xuất trực tiếp dịch vụ trực tuyến PSP Store... Tuy nhiên, dịch vụ hiện chỉ triển khai tại Nhật Bản.