Nhằm khai thông dòng vốn đổ vào TTCK, khuyến khích xuất khẩu và giúp các ngân hàng cổ phần dễ dàng hơn trong kinh doanh ngoại tệ, ngày 15/1, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã mua vào 30 triệu USD. Động thái này đã phần nào cho thấy bức tranh cung - cầu về tiền đồng cũng như sự lưu thông trong dòng vốn ngoại tệ đang dần được cải thiện. [ + ]