Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

SOSUS: Kế hoạch sử dụng "lá chắn âm thanh" của Mỹ và Anh trong Chiến tranh lạnh

Sau khi Chiến tranh lạnh kết thúc vào đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, nhiều kế hoạch, dự án, chương trình chế tạo các phương tiện do thám, vũ khí bí mật của Liên Xô, Mỹ, Anh, Pháp và nhiều quốc gia khác dần dần được tiết lộ, trong đó có kế hoạch sử dụng "lá chắn âm thanh".

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://antg.cand.com.vn/vi-vn/hosomat/2008/6/66551.cand