Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

“Sốt ruột” nhưng không thể nhanh hơn?

Báo Sài Gòn Giải Phóng
Gốc

Theo kế hoạch thì sớm nhất cũng phải 5-7 năm nữa… người dân TPHCM sẽ được biết loại phương tiện công cộng sức chở lớn này.

Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/atgt/2007/10/127487