Ngân hàng Phương Nam (Southern Bank) cho biết kết quả kinh doanh từ đầu năm đến nay rất khả quan so với năm ngoái: tổng tài sản hơn 12.667 tỷ đồng, tăng 37,9%; tổng vốn huy động 10.546,7 tỷ đồng, tăng 43%; tổng dư nợ 4.587,3 tỷ đồng, bằng 100% của cả năm.