Dự kiến ngày 05/12/201, CTCP XNK Thủy sản Miền Trung (UPCoM: SPD) sẽ tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1/2015 nhằm thông qua việc bổ sung 2 Thành viên HĐQT, thay đổi tên viết tắt, tên giao dịch của Công ty và một số nội dung khác.

Ngày GDKHQ dự đại hội sẽ là 03/05/2015.

Thiên Minh