24H.COM.VN - Tour diễn sắp tới của các cô gái Spice Girls có nguy cơ vỡ kế hoạch sau khi cô con gái nhỏ của Geri Halliwell - một thành viên trong nhóm bị mắc bệnh đậu mùa.