Công ty sẽ phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ lên 1.100 tỷ đồng.

CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn, mã SQC , thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu vào ngày 25/11. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 23/11.

Công ty dự kiến phát hành 10 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Sau khi hoàn tất phát hành, công ty sẽ niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này lên sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Vốn điều lệ dự kiến của công ty tăng từ 1.000 tỷ đồng lên 1.100 tỷ đồng.

Trong phiên giao dịch hôm nay (17/11), giá đóng cửa của SQC đạt 91.500 đồng, tăng 0,5% so với phiên giao dịch trước đó nhưng khối lượng giao dịch chỉ đạt 100 cổ phiếu.

Nguồn DVT.vn