Thị trường các sản phẩm titan vẫn chưa hồi phục cùng với khó khăn trong việc tìm nguồn nguyên liệu quặng titan khiến cho CTCP Khoáng sản Sài Gòn - Quy Nhơn (HNX: SQC) lỗ ròng đến 12 tỷ đồng trong quý 3/2015, ghi nhận quý thứ 9 liên tiếp thua lỗ.

Cụ thể, doanh thu quý 3/2015 là 3 tỷ đồng, trong khi đó giá vốn hàng bán lại lên đến 11 tỷ đồng khiến cho SQC lỗ gộp 7 tỷ đồng.

Theo giải trình của SQC, doanh thu chưa cải thiện là do thị trường các sản phẩm titan vẫn chưa hồi phục nên mặc dù đơn vị đã nỗ lực tìm kiếm khách hàng (kể cả khách hàng nhỏ lẻ) nhưng vẫn chưa bán được hàng tồn kho. Mặc khác, SQC cũng gặp khó khăn trong việc chủ động nguồn nguyên liệu quặng titan vì các mỏ được cấp phép đã khai thác hết nên Nhà máy xỉ Titan vẫn chưa hoạt động lại.

SQC: Lo quy thu 9 lien tiep - Anh 1

Chi phí tài chính giảm gần như 100% từ 63 tỷ đồng cùng kỳ xuống chỉ còn 900 triệu đồng. Nguyên nhân của sự chênh lệch là do trong quý 3/2014, SQC có lỗ 62 tỷ đồng từ việc chuyển nhượng chứng khoán.

Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp được cắt giảm lần lượt 27% và 45% xuống còn 1 tỷ đồng và 2.4 tỷ đồng.

Quý 3/2015 đơn vị lỗ ròng 12 tỷ đồng. Tuy nhiên nhờ cắt giảm chi phí và không còn lỗ từ chuyển nhượng chứng khoán, khoản lỗ trong kỳ thấp hơn rất nhiều so với mức lỗ 77 tỷ đồng của quý 3/2014.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, SQC lỗ ròng 48 tỷ đồng. Kế hoạch lãi ròng năm 2015 của SQC là 10 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh thua lỗ liên tiếp nhiều quý liên tục, SQC đã bị xếp vào nhóm cổ phiếu không được giao dịch ký quỹ theo thông báo ngày 31/03/2015 cũng HNX.

Sau hai năm liền kinh doanh thua lỗ, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của SQC tại 30/09/2015 chỉ còn 52 tỷ đồng, giảm từ mức 101 tỷ đồng hồi đầu năm.

Tài liệu đính kèm:
SQC_2015.10.22_ad68b8a_SQC.BCTC_quy_3.2015.pdf
SQC_2015.10.22_bac3c31_SQC_-_CV_CBTT_Quy_3.2015.pdf

Tấn Đạt