SRF niêm yết hơn 8 triệu cổ phiếu tại HoSE

Gốc
Hơn 8 triệu cổ phiếu SRF được giao dịch tại HoSE từ hôm nay 21/10. Đây là mã chứng khoán thứ 204 tại sàn TP Hồ Chí Minh.

Hơn 8 triệu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh (SRF) được giao dịch tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) từ hôm nay 21/10. SRF là mã chứng khoán thứ 204 giao dịch tại HoSE. Cổ phiếu SRF mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu, giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên 35.000 đồng/cổ phiếu, biên độ dao động giá là +/- 20%. Hoạt động sản xuất kinh doanh của SRF gồm 2 lĩnh vực chính là lạnh công nghiệp và dịch vụ cơ điện công trình. Doanh thu từ mảng lạnh công nghiệp chiếm tỷ trọng hơn 50,39% trong năm 2008. SRF là một trong những nhà thầu chính hàng đầu của Việt Nam có khả năng thắng thầu quốc tế và thi công các công trình có vốn đầu tư nước ngoài theo những tiêu chuẩn quốc tế. Doanh thu thuần từ mảng cơ điện lạnh đạt hơn 48% năm 2008. Doanh thu 6 tháng năm 2009 SRF đạt 171,86 tỷ đồng so với kế hoạch năm 2009 là 335 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế 20,162 tỷ đồng, đạt 114% so với kế hoạch năm./. Linh Chi (Vietnam+)

Tin nóng

Tin mới