Sri Lanka nới lỏng lệnh giới nghiêm

Sri Lanka đã nới lỏng lệnh giới nghiêm trên toàn quốc trong 12 giờ trong ngày hôm nay trong bối cảnh tân Ranil Wickremesinghe đang tìm cách thành lập Nội các để tháo gỡ những khó khăn của đất nước.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/sri-lanka-noi-long-lenh-gioi-nghiem-39092.htm