Sở GDCK Tp.HCM thông báo, ngày 10/9/2010 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ phiếu thưởng của cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:0,9 của CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC).

Theo đó, ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông là ngày 14/9/2010. Vào ngày này, mỗi cổ đông sở hữu 2 cổ phần cũ sẽ nhận được thêm 0,9 cổ phiếu thưởng. Tổng số cổ phiếu SSC phát hành là 4,5 triệu cổ phiếu và quyền nhận cổ phiếu thưởng không được phép chuyển nhượng, các cổ đông có cổ phiếu trong tình trạng hạn chế vẫn được nhận cổ phiếu thưởng. Sau đợt phát hành tổng vốn điều lệ của SSC sẽ tăng lên 150 tỷ đồng. HOSE