SSC: Nên cân nhắc lại kế hoạch gọi và sử dụng vốn

Gốc
(HNMO) - Các doanh nghiệp nên thận trọng cân nhắc lại kế hoạch và quy mô phát hành cũng như kế hoạch đầu tư, sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. Chỉ ưu tiên phát hành và đầu tư cho những dự án thực sự có hiệu quả.

Tin nóng

Tin mới