CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát (TPF) vừa thông báo đã mua 441,000 cp, tương đương 8.85% tỷ lệ sở hữu CTCP Vận tải biển Hải Âu (HNX: SSG) và bất ngờ trở thành cổ đông lớn kể từ ngày 8.85%.

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Quản lý Quỹ Tín Phát
- Mã chứng khoán: SSG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 441,000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 441,000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 8.85%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 26/07/2013.

Hằng Nga

infonet