CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất quý III/2016. Theo đó, doanh thu quý III đạt 713,67 tỷ đồng, tăng 102%; lợi nhuận trước thuế đạt 440,27 tỷ đồng, tăng 133% so với cùng kỳ năm ngoái.

SSI: 9 thang dat 949 ty dong loi nhuan truoc thue - Anh 1

Lũy kế 9 tháng đầu năm, SSI đạt 1.710,5 tỷ đồng doanh thu, bằng 120% kế hoạch năm và 949 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, xấp xỉ 100% kế hoạch năm.

Công ty duy trì hiệu quả chiến lược đầu tư liên kết, đồng hành phát triển cùng 3 công ty liên kết là CTCP Tập đoàn PAN (PAN), CTCP Cảng Đồng Nai (PDN) và CTCP Khử trùng Việt Nam (VFG).

SSI: 9 thang dat 949 ty dong loi nhuan truoc thue - Anh 2

Tường Vi