CTCK Sài Gòn (mã CK: SSI) vừa công bố kết quả kinh doanh 2008 với mức lãi sau thuế đạt trên 252,5 tỉ đồng. Riêng trong quý IV/2008, SSI đạt lợi nhuận sau thuế xấp xỉ 19,1 tỉ đồng.