Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

SSI mua 450 giấy phép bản quyền của Microsoft

Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn
Gốc

Tập đoàn Microsoft đã trao 450 giấy phép sử dụng phần mềm Microsoft Standard 2007 cho công ty cổ phần Chứng Khoán Sài Gòn (SSI) tại Hà Nội ngày 14/2/2008.

Nguồn Saigon Times: www.pcworld.com.vn/pcworld/pconline.asp?arid=9115&t=pcolarticle