CTCP Chứng khoán Sài Gòn (HOSE: SSI0 công bố thông tin về việc thay đổi Giám đốc Chi nhánh Trần Bình Trọng (TPHCM).

- Họ và tên: Nguyễn Duy Tuân - Chức danh: Giám đốc Chi nhánh - Sinh ngày: 1/8/1981 - CMND số 172001736 do Công an Thanh Hóa cấp ngày 9/11/2006