SSI thưởng cổ phiếu tỷ lệ 1:1 và tạm ứng cổ tức 10%

Gốc
(ĐTCK-online) HĐQT CTCP Chứng khoán Sài Gòn (SSI) vừa thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2009 bằng tiền mặt theo tỷ lệ 10%/mệnh giá và phương án chia cổ phiếu thưởng để tăng vốn điều lệ với tỷ lệ phân bổ quyền là 1:1.

Đồng thời, HĐQT còn thông qua chủ trương phát hành tối đa 2.000 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi để bổ sung nguồn kinh doanh. Được biết, theo báo cáo tài chính hợp nhất, 8 tháng đầu năm 2009 Công ty đạt doanh thu thuần 449,08 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 423,89 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới