Sau khi mua gần 4 triệu cổ phiếu ELC, SSI hiện nắm giữ 9,14% vốn điều lệ ELC.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn (Mã: SSI - HoSE) vừa mua vào gần 4 triệu cổ phần ELC của CTCP Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử Viễn thông. Giao dịch thực hiện ngày 5/7.

Sau giao dịch này, SSI nâng tỷ lệ nắm giữ tại ELC lên 9,14%, tương đương hơn 4,2 triệu cổ phần.

Trước đó, cổ đông lớn Công ty TNHH Quản lý Quỹ SSI (SSIAM) đăng ký bán 3,55 triệu cổ phần ELC, tỷ lệ 9,34% từ ngày 4/7 đến ngày 2/8 nhằm cơ cấu lại danh mục đầu tư. Sau khi thực hiện giao dịch, dự kiến SSIAM còn giữ 263.250 cổ phần ELC, tỷ lệ 0,64%.

Năm 2016, ELC đặt kế hoạch doanh thu thuần 998 tỷ đồng, LNST 86 tỷ đồng với tỷ lệ cổ tức dự kiến 12%.

Năm 2015, công ty này đạt doanh thu thuần 723 tỷ đồng, LNST 73 tỷ đồng với cổ tức 16%, trong đó 6% bằng tiền mặt.