(ĐTCK-online) Theo ông Hoàng Việt Trung, Phó giám đốc CTCP chế tạo kết cấu thép VNECO (SSM), Công ty đang hoàn tất hồ sơ gửi UBCK đăng ký tăng vốn điều lệ từ mức hơn 29 tỷ đồng hiện tại lên 50 tỷ đồng. Dự kiến trong tháng 7 tới, SSM sẽ hoàn tất việc phát hành tăng vốn.

Theo kế hoạch, 95% cổ phần trong đợt phát hành lần này sẽ được phát hành cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/CP, phần còn lại chào bán cho CBCNV với giá 16.000 đồng/CP. Mục đích của đợt tăng vốn này, theo ông Trung, là để cân đối năng lực tài chính của Công ty, đồng thời đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị để sản xuất thêm một số sản phẩm mới.