ST8, lợi nhuận 9 tháng đạt 47,5 tỷ đồng, bằng 90,5% kế hoạch năm

Gốc
(ĐTCK-online) CTCP Siêu Thanh (ST8) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2009. Cụ thể, 9 tháng, ST8 đạt doanh thu thuần 532,6 tỷ đồng, bằng 68,3% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế đạt 61,6 tỷ đồng, bằng 88% kế hoạch cả năm và lợi nhuận sau thuế đạt 47,5 tỷ đồng, bằng 90,5% kế hoạch năm.

Được biết, đầu tháng 10 vừa qua, 447.761 cổ phiếu ST8 phát hành thêm đã chính thức niêm yết và giao dịch trên HOSE với tổng giá trị niêm yết bổ sung đạt xấp xỉ 4,478 tỷ đồng.

Tin nóng

Tin mới