ST8 và TNA công bố kết quả kinh doanh 9 tháng

Gốc
(Vietstock) - Theo kết quả kinh doanh từ CTCP Siêu Thanh (HOSE: ST8) và CTCP TM-XNK Thiên Nam (HOSE: TNA) vừa công bố, 9 tháng đầu năm hai công ty này đạt lợi nhuận trước thuế lần lượt 61.6 tỷ đồng và 15.04 tỷ đồng.

Cụ thể, trong 9 tháng ST8 đạt 532.6 tỷ đồng doanh thu, bằng 68.3% kế hoạch năm. Trong đó, lợi nhuận trước thuế đạt 61.6 tỷ đồng, tương đương 88% kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 47.5 tỷ đồng, hoàn thành đến 90.5% kế hoạch. Đối với TNA, trong 9 tháng công ty này đạt 360.01 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận trước thuế là 15.04 tỷ đồng. Tính riêng tháng 9, TNA đạt 35.04 tỷ đồng doanh thu và 2.69 tỷ đồng lợi nhuận.

Tin nóng

Tin mới