Ngân hàng con của Standard Chatered đi vào hoạt động vào đầu năm 2009, và thành đại lý phân phối gói sản phẩm bảo hiểm qua ngân hàng cho Prudential Việt Nam.