(GD&TĐ) – Trong cuốn sách “The Grand Design” viết cùng với nhà vật lý Mỹ Leonard Mlodinow sẽ ra mắt vào tuần sau, nhà bác học Stephen Hawking cho rằng Chúa không tạo ra vũ trụ và cú nổ “Bing Bang” là một hệ quả không tránh khỏi theo quy luật vật lý.

Nhà bác học Stephen W. Hawking “Vì có một luật như trọng lực, vũ trụ có thể và sẽ tự tạo ra mình từ chỗ không có gì. Sự tạo ra từ bên trong này là lý do để có một thứ gì đó tồn tại hơn là không có gì cả, vì sao vũ trụ tồn tại và vì sao chúng ta tồn tại” – Hawking viết. Giáo sư Hawking không nói ông có tin vào Chúa hay không nhưng những lời nói trên sẽ được coi là một sự tấn công vào tôn giáo. Quan điểm trên cũng khác với quan điểm ông đã nêu ra trước đây trong cuốn “Lược sử thời gian”, theo đó nhà khoa học này có nói tới vai trò của Chúa. Hà Châu (Theo Mail Online, Xinhua) TIN LIÊN QUAN Stephen Hawking: Nếu không muốn tuyệt chủng, phải sớm đi khỏi Trái đất Stephen Hawking: Một ngày trên phi thuyền siêu tốc bằng một năm trên Trái đất Stephen Hawking đưa ra diện mạo sinh vật ngoài hành tinh Stephen Hawking: Liên hệ với người ngoài hành tinh sẽ mang đến thảm họa