“Anh ấy và tôi, trong một nghĩa nào đó, lớn lên cùng nhau”, Gates nói. “Chúng tôi sinh ra trong cùng một năm ở cùng độ tuổi”.

Chúng tôi đã sáng tạo ra các sản phẩm tuyệt vời và cùng học hỏi những điều mới mẻ mà chúng tôi hiện đã đạt được như các bạn thấy đó, hơn hết chúng tôi là đối thủ trong công việc nhưng vẫn luôn giữ sự tôn trọng nhất định về nhau.

“Tôi và anh có nhiều kỷ niệm còn dài hơn cả con đường phía trước”, Steve nói.