STG: Tiếp tục thay đổi thành viên HĐQT

Gốc
CTCP Kho vận Miền Nam (HOSE: STG) thông báo thay đổi bất thường thành viên HĐQT. Cụ thể, ông Đặng Vũ Thành đã không còn là thành viên HĐQT của STG kể từ ngày 24/07 do HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm.

Trước đó, ngày 15/07, STG cũng công bố thông báo bất thường về việc ông Lê Việt Thành đã không còn là thành viên HĐQT cũng cùng với nguyên nhân là do HĐQT đã nhận được đơn xin từ nhiệm của ông Thành trước đó.

Tài liệu đính kèm:
20150727_20150727 - STG - CBTT VV TU NHIEM TV HDQT-DANG VU THANH-TRANMANHDUC.pdf

Minh Tuấn

Tin nóng

Tin mới