Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến cổ đông nội bộ CTCP Công nghiệp thương mại Sông Đà như sau:. Xem theo ngày :