Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sự chênh lệch nam - nữ khi sinh ở Việt Nam đang ở mức cao nhất

Báo Kinh Tế Đô Thị
Gốc

Hanoinet - Nếu như năm 2006 chỉ 19 tỉnh có chỉ số giới tính 110 trở lên thì đến 2007, con số này đã là 35 tỉnh.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=57&NewsId=72773