Chiều 21.2, 15 NĐT đã tập trung tại sàn giao dịch vàng Sài Gòn sau giờ giao dịch để khiếu nại vì không đặt được lệnh mua bán. Theo các NĐT, từ 15h-16h, nhiều người đã lên sàn đặt lệnh nhưng nhân viên sàn giao dịch trả lời là không nhập được lệnh, kể cả lệnh mua và lệnh bán.