Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sư đoàn 3 (Quân khu 1): Tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng

Ngày 6/4, Sư đoàn 3 tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 47/CT-CT ngày 8/1/2016 của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam về tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng trong Quân đội.

Thực hiện Chỉ thị, Đảng ủy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức lực lượng đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị trên không gian mạng đạt nhiều kết quả quan trọng.

Ban Chỉ đạo 35 Sư đoàn khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 47.

Cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp và đội ngũ cán bộ, đảng viên các đơn vị đã nghiên cứu, quán triệt, nắm chắc nội dung Chỉ thị số 47. Phòng Chính trị chủ động tham mưu giúp Đảng ủy, chỉ huy đơn vị xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, quy chế hoạt động và kiện toàn “Lực lượng 47” ở các cơ quan, đơn vị và Sư đoàn.

Bám sát tình hình thực tiễn, đặc biệt trên mạng xã hội, 5 năm qua, “Lực lượng 47” Sư đoàn 3 đã chia sẻ, đăng tải nhiều bài viết thể hiện tình yêu quê hương đất nước, con người Việt Nam, truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội, lực lượng vũ trang Quân khu và đơn vị.

Cùng đó tuyên truyền chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến; hoạt động huấn luyện, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác tăng gia sản xuất, hoạt động dã ngoại làm công tác dân vận. Đồng thời, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch trên không gian mạng qua nhiều trang nhóm.

Thời gian tới, Sư đoàn 3 tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Sư đoàn, chỉ đạo “Lực lượng 47” đấu tranh toàn diện, đồng bộ, hiệu quả với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thù địch trên không gian mạng. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tăng cường số lượng, chất lượng các bài viết tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng Internet, mạng xã hội để chống phá cách mạng.

Xây dựng “Lực lượng 47” của đơn vị có bản lĩnh chính trị vững vàng, có năng lực, trình độ, kỹ năng, trách nhiệm; không ngừng đổi mới hình thức, phương pháp làm việc; bảo đảm an toàn, không để lộ, lọt thông tin bí mật quân sự.

Nhân dịp này, Sư đoàn 3 khen thưởng 2 tập thể và 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 47.

Tin, ảnh: Như Khánh

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.com.vn/bg/quoc-phong/356601/su-doan-3-quan-khu-1-tich-cuc-dau-tranh-voi-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-tren-khong-gian-mang.html