Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Sử dụng hiệu quả ngân sách Công đoàn

Gốc

(NLĐ) - Gần 100 cán bộ Công đoàn (CĐ) cơ sở đã tham gia lớp tập huấn về công tác tài chính do LĐLĐ TPHCM tổ chức sáng 23-11.

Bà Lê Thị Phượng, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ TPHCM, đã hướng dẫn các cán bộ CĐ về thu kinh phí CĐ, thu đoàn phí và đánh giá tình hình dự toán ngân sách năm 2011, phân tích tình hình chi tiêu năm 2011 vàdự toán thu chi năm 2012.

Chương trình nhằm hỗ trợ các CĐ cơ sở thực hiện đúng quy tắc chi tiêu tài chính và tạo chủ động cho các cấp CĐ trong việc khai thác và sử dụng có hiệu quả, tiết kiệm ngân sách CĐ.

Nguồn Người Lao Động: http://nld.com.vn/2011112311022362p0c1010/su-dung-hieu-qua-ngan-sach-cong-doan.htm