Sự khác biệt giữa hài 2 miền Nam - Bắc

Gốc
Hài miền Bắc chủ yếu diễn dịp Tết và sau Tết nhưng nội dung không sâu sắc như trước. Trong khi hài Nam diễn quanh năm và đang có xu hướng hài trí tuệ, tạo tiếng cười trào phúng.

Hoàng Hiệp - Quang Đức

Tin nóng

Tin mới