Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28.11

Gốc
(NDHMoney) Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 28.11.2011 về các doanh nghiệp trên thị trường chứng khoán.

Ảnh Đức Long

* DLG: Ngày 5/12, 3.200.881 cổ phiếu Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai (mã DLG-HOSE) được niêm yết bổ sung sẽ chính thức giao dịch trên HOSE. Tổng giá trị niêm yết bổ sung theo mệnh giá là 32.008.810.000 đồng.

* PJT: Ngày 8/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để ngày 28/12, Công ty Cổ phần vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (mã PJT - HOSE) sẽ thực hiện trả cổ tức đợt 1 năm 2011 với tỷ lệ 6%/mệnh giá (600 đồng/cổ phiếu).

* IJC: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển hạ tầng kỹ thuật (mã IJC - HOSE) thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012 của công ty với các chỉ tiêu: Doanh thu đặt mục tiêu là 1.824 tỷ đồng, tăng 20% so với ước thực hiện năm 2011.

Lợi nhuận trước thuế ước đạt 506 tỷ đồng tăng 27% so với ước thực hiện năm 2011. Lợi nhuận sau thuế dự kiến là 385 tỷ đồng, tăng 24% so với ước thực hiện năm 2011. Dự kiến tỷ lệ chi trả cổ tức là 10% vốn điều lệ trở lên.

* CCL: Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Đô thị Dầu Khí Cửu Long (mã CCL - HOSE) công bố Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông bất thường 2011. Đại hội Đồng cổ đông bất thường CCL đã nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2011 của công ty. Theo đó, tổng doanh thu năm 2011 dự kiến là 150 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 27 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế ước đạt 22,5 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận/doanh thu là 15%.

* ELC: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ điện tử - viễn thông (mã ELC - HOSE) sẽ xin ý kiến cổ đông điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2011. Kế hoạch tổng doanh thu thuần năm 2011 ban đầu là 945 tỷ đồng. Tuy nhiên, công ty dự kiến sẽ điều chỉnh xuống 506,09 tỷ đồng.
Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2011 dự kiến sẽ là 111,34 tỷ đồng. Mục tiêu lúc đầu là 194,575 tỷ đồng.

* HLA: Công ty Cổ phần Hữu liên Á Châu (mã HLA - HOSE) vừa công bố vừa nhận được văn bản của Bộ Thương mại Hoa Kỳ về việc yêu cầu cung cấp thông tin có liên quan đến "Vụ kiện chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với sản phẩm ống thép cacbon (CWP) xuất xứ từ Việt Nam và 3 quốc giá khác".

Công ty giải trình: Về doanh số và sản lượng bán ra của công ty trong năm tài chính năm 2011 từ ngày 1/1/2011 - 30/9/2011.

Bán ra thị trường Hoa Kỳ, sản lượng là 140,41 tấn, doanh thu là 2,94 tỷ đồng và tỷ trong là 0,1%. Bán ra nơi khác 200.726,75 tấn, doanh thu là 3382,7 tỷ đồng, tỷ trọng là 99,9%. Tổng cộng là 200.867.16 tấn, tỷ trọng là 3.385,64 tỷ đồng. Sản lượng và doanh thu xuất khẩu sang Hoa Kỳ chiếm tỷ trọng rất thấp và ảnh hưởng không trọng yếu đến tình hình sản xuất, kinh doanh của công ty.

HLA cũng đưa ra các bước ứng phó với sự việc này. Với sản lượng và doanh thu xuất nhập khẩu sang Mỹ thấp, nên dự kiến công ty không nằm trong danh sách bị đơn cáo buộc. Mặt khác, nhằm hướng tới lợi ích của ngành thép, công ty sẽ chủ động đăng ký tham gia, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng có liên quan và tuân thủ giải trình kịp thời các vấn đề cần thiết cho Bộ Thương Mại Hoa Kỳ.

* Công ty Cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) vừa thông báo 17h ngày 25/11/2011 sẽ chốt danh sách cổ đông để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Cổ đông không có điều kiện tham dự họp có thể cử đại diện tham dự hoặc ủy quyền cho người khác thay mặt mình tham dự cuộc họp và thực hiện các quyền, nghĩa vụ của người ủy quyền.

Nội dung chính cuộc họp Đại hội đồng cổ đông: Thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị; thay đổi thành viên Ban Kiểm soát; sửa đổi Điều lệ công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

* LHC: 16/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng và ngày 9/1/2012, Công ty Cổ phần Đầu và Xây dựng Thủy Lợi Lâm Đồng (mã LHC - HNX) sẽ thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2011 bằng tiền với tỷ lệ 25%/ cổ phiếu (2.500 đồng/cổ phiếu).

* MIM: 16/12 là thời hạn đăng ký cuối cùng để Công ty Cổ phần Khoáng sản và Cơ khí (mã MIM - HNX) thực hiện trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới).

Tin nóng

Tin mới