Sự kiện nổi bật trong tuần

Gốc
* Ðảng Nhân dân Ấn Ðộ giành thắng lợi áp đảo trong cuộc bầu cử Hạ viện khóa 17.

* 28 nước thành viên EU bầu Nghị viện châu Âu.

* Tổng thống Mỹ tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia do căng thẳng với I-ran để xúc tiến các thương vụ bán vũ khí cho các đồng minh.

* Thủ tướng Anh T.Mây thông báo sẽ từ chức vào ngày 7-6 tới do không thể thuyết phục các nghị sĩ ủng hộ thỏa thuận Brexit.

* Bất ổn tại In-đô-nê-xi-a sau khi Ủy ban bầu cử công bố kết quả chính thức cuộc bầu cử tổng thống.

* Tổng thống Vê-nê-xu-ê-la kêu gọi bầu cử quốc hội trước thời hạn.

* Nhóm các nghị sĩ của đảng Mặt trận Giải phóng quốc gia cầm quyền An-giê-ri quyết định ngừng hoạt động tại Quốc hội cho đến khi Chủ tịch đảng này từ chức.